Objawy Chorób. Cukrzycy, Depresji, Nerwicy, Boreliozy, Cukrzycy

Borelioza- wielonarządowa choroba zakaźna, inaczej nazywana chorobą z Lyme, powodowana przez Gram(-) krętki z gatunku Borellia. Objawy są często mało specyficzne a przeciwciała utrzymują się wiele lat we krwi, co prowadzi do stosowania nadmiernej, nieprzynoszącej korzyści długotrwałej antybiotyykoterapii. Niestety, nieswoistość objawów skutkuje nierozpoznawaniem choroby, szczególnie u pacjentów, u których nie wystąpił tzw rumień wędrujący(nawet 30% pacjentów). 

Jest najczęstszą zoonozą(chorobą odzwierzęcą) występującą w Polsce, zakażenie jest przenoszone na ludzi poprzez kleszcze. Rezerwuarem bakterii są ptaki, gryzonie czy jelenie. Kleszcze zakażają się od nich, a następnie mogą infekować ludzi.  

Szacuje się, że ok 20-30% kleszczy w Polsce może być zakażonych krętkami z gatunku Borellia. Ryzyko zachorowanie na boreliozę po jednorazowym pokłuciu jest jednak stosunkowo niskie- poniżej 1%. Przebieg choroby również różni się, choćby ze względu na kontynent. Dominujący gatunkiem w Ameryce Północnej jest Borellia burgdorferii, w krajach Europejskich często również B. afzelii a także B. garinii. Konkretny gatunek krętka prawdopodobnie determinuje, czy choroba będzie obejmowała układ nerwowy albo występowanie późnych zmian skórnych.  

W przebiegu infekcji wyróżniamy konkretne etapy: 

Choroba wczesna- rumień wędrujący, zmiana zlokalizowana 

Choroba uogólniona- występowanie zmian w układzie nerwowym, zapalenia stawów, serca czy narządu wzroku( zapalenie spojówek, rogówki, tęczówki, neuropatia nerwu wzrokowego) 

Choroba późna- obejmuje zmiany zanikowe skóry, zapalenia stawów, opon mózgowych, a także ośrodkowego układu nerwowego. 

 

Objawy skórne: 

Rumień wędrujący jest często pierwszym objawem, występującym zazwyczaj 3-30 dni po ugryzieniu przez kleszcza. Początkowo o charakterze plamki lub grudki, wraz z upływem czasu ulega poszerzeniu, nawet do 80cm średnicy, w centralnej części zmiany może wystąpić przejaśnienie. Rumień ustępuje zazwyczaj bez leczenia w ciągu kilku tygodni. 

Chłoniak skóry- niebieskoczerowny guzek, zlokalizowany w okolicy małżowiny usznej lub brodawki sutkowej. Taka zmiana, o ile poprzedzona wystąpieniem rumienia wędrującego, nie wymaga dodatkowej diagnostyki histopatologicznej i charakterystyczny obraz kliniczny jest wystarczający do rozpoznania. 

Zmiany zanikowe skóry- czerwonosine zabarwienie skóry, na dalszych częściach wyprostnych kończyn. Powoduje ścieńczanie skóry oraz w konsekwencji jej zanik. 

 

Objawy ogólne:  

Pacjenci mogą odczuwać bóle mięśni, stawów, może występować stan podgorączkowany a także powiększenie węzłów chłonnych. 

 

Objawy neurologiczne: 

Inaczej objawy neuroboreliozy- wyróżniamy tutaj zmiany wczesne oraz późne. 

Do zmian wczesnych zaliczamy korzeniowe zespoły bólowe 

Do zmian późnych zaliczamy: 

-neuropatie obwodowe, a więc zmiany charakteryzujące zajęcia nerwów, szczególnie nerwów czaszkowych, najczęściej nerwu twarzowego.  

-objawy przypominające stwardnienie rozsiane, dające obraz zmian radiologicznych w istocie białej, w badaniu obrazowym mózgu. 

-zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych o obrazie przypominającym wirusowe zapalenie opon mózgowych. 

 

Objawy stawowe: 

W przebiegu boreliozy, może występować zarówno ostre, jak i przewlekłe zapalenie stawów. 

Ostre zapalenie stawów, to najczęściej ostry ból i obrzęk dużych stawów, szczególnie stawu kolanowego. 

Przewlekłe zapalenie stawów natomiast,  charakteryzuje się przebiegiem podobnym do reumatoidalnego zapalenia stawów. 

 

Objawy sercowe: 

Borelioza może powodować zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, wskutek zaburzeń przewodzenia przedsionkowo- komorowego czy też bloku odnóg pęczka Hisa. Rzadko występują również: ostre zapalenie osierdzia, ostre zapalenie wsierdzia a także całkowity blok serca. 

 

Diagnostyka: 

Rozpoznanie rumienia wędrującego opiera się na charakterystycznym obrazie klinicznym. Stadia zaawansowane natomiast rozpoznajemy często zestawiając wywiad chorobowy, objawy a także badania serologiczne- obecność charakterystycznych przeciwciał. Przeciwciała IgM pojawiają się zazwyczaj 3-4 tygodnie po infekcji, natomiast IgG od 6-8 tygodnia. Wartość przeciwciał nie jest przydatna w kontekście moniotorowania leczenia, mogą się one utrzymywać długo po chorobie. Obecność przeciwciał, przy braku objawów choroby nie oznacza rozpoznania choroby.  

 

Leczenie 

Leczenie boreliozy z Lyme trwa przynajmniej od 14 do 28 dni i opiera się na antybiotykoterapii, która zależnie od postaci klinicznej choroby i tolerancji przez pacjenta obejmuje głównie: doksycyklinęamoksycylinęcefuroksymceftriakson lub cefotaksym. W drugim rzucie można stosować antybiotyki makrolidowe jak azytromycyna, nie są natomiast zalecane zamiast tetracyklin, ze względu na mniejszą skuteczność.  

Brak jest naukowych podstaw do wielomiesięcznej antybiotykoterapii lub jej wielokrotnego powtarzania.  

Profilaktyczne leczenie antybiotykami, po pokłuciu przez kleszcze nie jest zalecane w rutynowym postępowaniu. Warto je rozważyć w sytuacji wielokrotnego pokłucia przez kleszcze podczas pobytu na terenie endemicznego występowania choroby. 

 

Zapobieganie: 

Należy nosić odpowiednie ubranie podczas wycieczek do lasu, tj. Długie spodnie, koszule z długim rękawem. Jeśli doszło do ukąszenia, kleszcza powinno się usunąć możliwie jak najszybciej, im krótszy czas przebywania kleszcza w skórze, tym mniejsze ryzyko zakażenia. Niestety, nie można określić “bezpiecznego” czasu w kontekście ryzyka transmisji krętka przez kleszcza. Każde ugryzienie trzeba traktować jako potencjalnie zarażające. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie